Brief Answers to the Big Questions (Marathi)

Brief Answers to the Big Questions (Marathi)

Author : Stephen Hawking

In stock

Regular Price: Rs. 299

Special Price Rs. 240

Classification Popular Science
Pub Date July 2020
Imprint Manjul
Page Extent 206
Binding Paperback
Language Marathi
ISBN 978-93-90085-06-4
In stock

Regular Price: Rs. 299

Special Price Rs. 240

(inclusive all taxes)
OR
About the Book

जगविख्यातविश्वरचनाशास्त्रज्ञआणिदब्रीफहिस्ट्रीऑफटाइमयालोकप्रियपुस्तकाचेबेस्टसेलिंगलेखकस्टीफनहॉकिंगयांचंनवंआणिअखेरचंपुस्तक. हॉकिंगयांनीजगाचानिरोपघेतल्यानंतरप्रकाशितझालेल्यायापुस्तकात, विश्वातल्यामूलभतप्रश्नांबाबतचेत्यांचेविचारआहेत - विश्वाचीउत्पत्तीकशीझाली? पृथ्वीवरमानवजाततगूनराहीलका? आपल्यासूर्यमालेबाहेरबुद्धिमानजीवसृष्टीआहेका? कृत्रिमबुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियलइंटेलिजन्स) आपल्यावरनियंत्रणठेवेलका? मानवजातीसमोरअसलेलीआव्हानंआणिपृथ्वीकोणत्यादिशेनेविस्तारतआहे, याविषयीलेखकानंप्रस्तुतपुस्तकातआपलेविचारमांडलेआहेत.

About the Author(s)

स्टीफनहॉकिंगहेसैद्धान्तिकभौतिकशास्त्रातलेएकअसामान्यबुद्धिमानशास्त्रज्ञम्हणूनविख्यातहोते, तेमहानविचारवंतांपैकीएकमानलेगेलेआहेत. केम्ब्रिजविद्यापीठामध्येत्यांनीतीसवर्षंगणितविषयाचेप्रोफेसरम्हणूनकामपाहिलं. त्यांचंपहिलंपुस्तक, अब्रीफहिस्ट्रीऑफटाइमहेआंतरराष्ट्रीयस्तरावरबेस्टसेलरठरलं.

[profiler]
Memory usage: real: 31981568, emalloc: 31275232
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem