The Pregnancy Handbook for Indian Moms: A Doctor's Answers To All Your Questions

The Pregnancy Handbook for Indian Moms: A Doctor's Answers To All Your Questions

Author : Dr. Vinita Salvi

In stock
Rs. 250.00
Classification Health
Pub Date August 2020
Imprint Manjul Publishing House
Page Extent 272
Binding Paperback
Language Marathi
ISBN 9789389647891
In stock
Rs. 250.00
(inclusive all taxes)
OR
About the Book

आईहोणंहास्त्रीचादुसराजन्मचमानलाजातो. प्रत्येकस्त्रीलागर्भधारणाझाल्यापासूनअसंख्यप्रश्नपडतअसतात, तीत्याप्रश्नांचीउत्तरंमिळवतानापुरतीगोंधळूनजाते. यापुस्तकातगरोदरपणासाठीशरीरकसंतयारकेलंपाहिजे, गरोदरपणाच्याप्रत्येकमहिन्यातकायघडतंआणिकोणतीलक्षणंदिसलीपाहिजेत, प्रत्येकतिमाहीतकेल्याजाणार्यासगळ्यातपासण्या, कायखावंआणिव्यायामकसाकरावा, गरोदरपणातीलआजारपण, प्रौढमातांचेपहिल्यांदाचहोणारेगर्भारपणआणिअशाउच्चजोखीमअसलेलीगर्भारपणंकशीहाताळावीत, बाळंतकळाआणिअर्भकाचाजन्मयांसारख्याप्रश्नांचीउत्तरंदेशातीलअत्यंतनामवंतप्रसूतितज्ज्ञ, स्त्रीरोगचिकित्सकअसलेल्याआणिउच्चजोखमीच्याप्रसूतीलीलयापारपाडणार्याडॉक्टरांनीदिलेलीआहेत. यामुळेगर्भावस्थेतअसणार्याप्रत्येकमहिलेलायापुस्तकातूनपरिपूर्णमार्गदर्शननिश्चितचमिळेल.

About the Author(s)

डॉ.विनीतासाळवीयाप्रसूतितज्ज्ञ, प्रसूतीविषयकसल्लागारआणिस्त्रीरोगतज्ज्ञम्हणूनमुंबईतकामकरतात. मुंबईच्यासेठजी.एस. मेडिकलकॉलेजमध्येआणिकिंगएडवर्डमेमोरिअलहॉस्पिटलमध्येत्यांनीप्राध्यापिकाआणियुनिटप्रमुखम्हणूनकामकेलंआहे. जगातीलआघाडीचेमेडिकलजर्नल, लॅन्सेटच्यात्यासंपादकीयसल्लागारआहेत. अत्यंतजोखमीचीगर्भारपणंकौशल्यपूर्वकहाताळण्यासाठीत्याओळखल्याजातात.

[profiler]
Memory usage: real: 20971520, emalloc: 18440368
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem